2008/Jan/31

ทางชมรมของเราขอปิดตัวเนื่องจากทางพวกเราไมการเปลี่ยนแปลง

ในเว็บไซต์อื่นๆๆ แล้ว และทางพวกเราขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม

คอมเม้นท์ ทางเราจะเก้บความทรงจำที่ดีๆๆๆ นี้ไว้

edit @ 13 May 2008 22:07:49 by star